Theorie examen auto hoeveel fouten mag je hebben?

Het minst favoriete onderdeel van vrijwel iedere beginnende bestuurder is het auto theorie examen. Waarschijnlijk heb je al genoeg verhalen gehoord van je omgeving: met één fout te veel het theorie examen niet halen, of vrienden/familie die je verteld hebben hoe ontelbaar vaak ze opnieuw op hebben moeten gaan voor hun theorie examen. Jammer genoeg is het onderdeel theorie verplicht om je rijbewijs te kunnen halen. Je mag ook niet op praktijk examen voordat je het theorie examen gehaald hebt. Het theorie examen moet je maken bij een CBR locatie bij jou in de buurt. Bij het inplannen van je theorie examen wordt er vermeld dat je het reserveringsnummer en je identiteitskaart moet meenemen. Mocht je één van de twee niet bij je hebben, dan mag je het theorie examen niet maken. Het examen maak je op de computer. Na het inleveren van je examen zal je ook meteen de uitslag ontvangen op je examenscherm. Je krijgt na je examen binnen 15 minuten een officiële email waar je uitslag nogmaals in vermeld staat. Bij het halen van je theorie examen is je certificaat 1,5 jaar geldig. Je zal dus ook binnen dit 1,5 jaar je rijbewijs moeten halen.
Je zal met drie verschillende onderdelen te maken krijgen bij je theorie examen: gevaarherkenning, kennis en verkeersinzicht. Maar hoeveel fouten mag je hebben bij theorie examen auto? Het aantal fouten voor je theorie examen is een vast aantal en hieronder lees je er meer over.

Gevaarherkenning

Bij gevaarherkenning ligt de focus op het herkennen en beoordelen van gevaar op de weg. Je krijgt in totaal 25 vragen, waarbij je een situatie op gevaar moet beoordelen. Bij elke vraag krijg je de keuze tussen remmen, gas los laten of niks doen. Een situatie waarbij een andere auto uit een parkeerplek wil manoeuvreren en waarschijnlijk slecht zicht heeft op jouw auto, dan is het beter om op de rem te stappen en de bestuurder de ruimte te geven om uit te parkeren. De kans bestaat natuurlijk dat de andere bestuurder jou inderdaad niet gezien heeft, waardoor er een botsing kan ontstaan.
Bij gas loslaten moetje bijvoorbeeld denken aan een situatie waar de afstand tussen jou en het tegenliggende voertuig te klein is. Hierbij moet je gas loslaten, zodat je een veilige afstand kan creëren tussen jou en de bestuurder voor je.

Niks doen doe je op een moment waar er eigenlijk geen gevaar op de loer ligt en waar jij als bestuurder gewoon kan doorrijden. Dit onderdeel bestaat uit 25 vragen waarvan je minimaal 13 vragen goed moet beantwoorden. In dit onderdeel van het theorie examen zijn de aantal fouten die je mag hebben maximaal 12.

Kennis

Bij het onderdeel kennis zal je te maken krijgen met regels in het verkeer. Veel kennisvragen zullen borden bevatten. Zo zijn er vragen waar je alleen maar de regel bij het bord hoeft te benoemen, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een foto krijgt van een situatie waar een verkeersbord bij afgebeeld staat en waar jij dan vervolgens de vraag krijgt of de auto wel een bepaalde manoeuvre mag toepassen. Denk dan aan vragen of de auto wel een straat mag inrijden, of voorrangsregels etc. Hoeveel vragen mag je fout hebben bij theorie examen auto kennis?

Het onderdeel kennis bestaat uit 12 vragen, waarvan je er minimaal 10 goed van moet beantwoorden. In dit onderdeel van het theorie examen zijn de aantal fouten die je mag hebben maximaal 2.

Verkeersinzicht

Bij verkeersinzicht ligt de focus op het toepassen van regels en de juiste beslissing nemen bij verschillende verkeersituaties. Je zal foto’s te zien krijgen of een uitleg van een situatie, waarbij jij de juiste manoeuvre moet kiezen. Dit onderdeel bestaat uit 28 vragen, waarvan je minimaal 25 vragen goed moet hebben. In dit onderdeel van het theorie examen zijn de aantal fouten die je mag hebben maximaal 3.

Getallen

Tijdens het studeren voor je theorie examen, valt het waarschijnlijk op dat je met veel feiten te maken krijgen. Hiermee worden bijvoorbeeld getallen bedoeld. Je kan vragen verwachten zoals: Hoeveel promille mag een (beginnende) bestuurder maximaal in zijn/haar bloed hebben om een voertuig te mogen besturen? Of hoe diep het profiel moet zijn van (winter) banden, of het maximale gewicht van een aanhangwagen dat een bestuurder met een A rijbewijs achter zijn/haar auto mag hebben. Je moet deze getallen kennen om zo min mogelijk fouten te maken in je theorie examen

Meest voorkomende fouten

Het theorie examen is verdeeld in drie onderdelen, maar het volledige auto theorie bestaat uit 25 categorieën. Alle categorieën moeten aan bod komen bij je theorie examen.
Het onderdeel dat door de meeste als voldoende wordt afgesloten, is het onderdeel gevarenherkenning. In dit onderdeel komen maar 2 van de 25 categorieën aan bod. Daarbij mag je natuurlijk de meeste fouten tijdens je theorie examen maken.

De meeste fouten liggen bij de categorieën: ‘Risico’s in verband met eigenschappen en toestand eigen voertuig’, ‘plaats op de weg’ en ‘stilstaan en parkeren’. Deze onderdelen vereisen veel inzicht, wat een beginnende bestuurder in een vroeg stadium vaak nog niet bezit. In dit onderdeel worden tijdens het theorie examen de meeste fouten gemaakt.

Dus het antwoord op de vraag: hoeveel fouten mag je hebben bij theorie examen auto? In totaal mag je 17 fouten tijden je theorie examen maken. 12 fouten mogen maximaal gemaakt worden bij gevarenherkenning, 2 fouten bij kennis en 3 fouten bij verkeersinzicht.

Mocht je nu op zoek zijn naar een online theorie examen platform, dan zijn er websites die je eenmalig een theorie examen laten maken. Je kan ook op zoek naar theorie examen demo’s waar je maar een verkleind examen krijgt, maar waar je wel een idee kan krijgen van de vragen. Als laatste is het ook een optie om tegen betaling oefenexamens te kopen. We hopen dat je nu een beter inzicht heb gekregen in hoeveel fouten je mag hebben bij theorie examen en wensen je veel succes!